Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Mặc dù Mắt Nai Shop (matnai.net) cố gắng cung cấp thông tin chính xác trên các trang web của shop, chúng tôi không đảm bảo độ chính xác hoàn toàn của thông tin. Người sử dụng nên liên lạc trực tiếp với chúng tôi để kiểm chứng lại những thông tin thích hợp.

Mặc dù các thông tin này có thể tin cậy được, nhưng Mắt Nai Shop không chịu trách nhiệm đảm bảo cho sự hoàn thiện, cập nhật hoặc chính xác của chúng. Người sử dụng trang web này có trách nhiệm tiếp cận các thông tin liên quan cũng như kiểm tra tính chính xác của nội dung các thông tin đó.

Mắt Nai Shop sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những thất thoát, thiệt hại hay phí tổn nảy sinh do việc các cá nhân đã sử dụng hoặc dựa vào những thông tin chứa đựng trong trang web này.

Chúng tôi cũng không phản kháng đối với những website thứ 3 được kết nối với trang web của chúng tôi, song ngược lại, Mắt Nai Shop cũng không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với nội dung tài liệu của các website đó.

Mắt Nai Shop chỉ cung cấp những liên kết này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng, và không được xem như là một sự xác nhận đối với những liên kết này.

Ghi chú: Kết quả có thể khác nhau tùy cơ địa và kỹ năng trang điểm của mỗi người